top of page
Search

肥仔

Updated: Nov 7, 2018

我叫肥仔😘,我都唔知自己幾多歲,因為我之前係浪浪,後來遇到一個好有💛的主人,於是我就成為佢家中的一份子啦,我好鐘意食野😋,我又鐘意黐人,性格溫順又隨和,請大家投我一票啦,多謝曬🐱喵~^_^Recent Posts

See All

慢慢

咩咩

豆豆

Opmerkingen


bottom of page