top of page
Search

小2哥

Updated: Nov 7, 2018

我叫小2哥,今年2歲零4個月大,媽咪成日話我有過度活躍症,玩到無時停,咩都玩一餐,查實年青人梗係鍾意玩架啦!媽咪你無理由唔知😏!😁

不過,我都好識做,只要媽咪熄燈訓覺,我就一定乖乖上床陪住佢覺覺豬,絕對唔會半夜練跑既!喵~🐱Recent Posts

See All

慢慢

咩咩

豆豆

Comments


bottom of page